Thi công Ép cọc bê tông giá rẻ tại Hà Nội

Một số hình ảnh công ty đã thực hiện trong thời gian qua:

a2 a3 a6 a13 a41

Giá cọc bê tông giá rẻ (chưa bao gồm công ép cọc)

Loại thép Thiết diện Mác bê tông Chiều dài Đơn giá
Thép chủ Thái Nguyên Φ14 200 x 200 200 5m, 4m, 3m, 2.5m 145.000/m
Thép chủ Đa hội Φ14 200 x 200 200 5m, 4m, 3m, 2.5m 115.000/m
Thép chủ Đa hội Φ16 250×250 200 5m, 4m, 3m, 2.5m 175.000/m
Thép chủ Thái Nguyên Φ16 250×250 200 5m, 4m, 3m, 2.5m 205.000/m

Giá ép cọc bê tông

Công trình Đơn giá thi công
Công trình có tổng khối lượng cọc bê tông ≥ 300m 45.000 – 50.000VNĐ/md
Công trình có tổng khối lượng cọc bê tông ≤ 300m ( giá khoán gọn không tính theo md) 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ / Công trình

Bài Viết Liên Quan